Winner: Is it OK to take these pills on an empty stomach?

– Thomas Savino, RPh